Imprimir esta página
Lunes, 15 Julio 2019 12:56

Consejero ayllukunapah 2019 watakunapak kushkikunata arinishkakunami

Yallishka viernes 12 de julio puncha, sesión extraordinaria tantanakuykunapi, chunka kimsa consejeros mashikuna, ishkayniki rimay wankurikunapi, 2019 wata kushkikunata arinishkakunami, ayllu llakta mutsurikunapi paktalla llamkashpa katinkapak.
Comisión de Planificación y Presupuesto, kutichik mashi Byron Cárdenas, Latacunga kiti apuk; rimaykunawan, tantanakuykunawan katishka kipa, kay paktachikunata willachishkakunami. Paktalla ayllu llakta yanapaykunata paktachishpa katinkapakmi kanka mishpami mocionashpa katishka mashi Cárdenas; ashtawanpash, Pangua Kitimanta apuk Saúl Mejía, ñukapash moción rimarikunapi tantarini nishpami arinishpa katishkakuna.

26´344,277.35 dólares kushkikunami kay 2019 wataman yallishkakuna, ashtawanpash, shukti arrastre yanapaykunapash tiyashkami kay ordenanza kishkaykunapipash, tukuy kiyapakchi yanapaykunawan ña shamuk punchakuna llamkashpa katinkakunami.
Visto 508 veces