Imprimir esta página
Jueves, 11 Julio 2019 12:40

Shuk franjadora, shuk bachadora, shinallatak 5 campamentos móviles, yanapaykunawan kallarinkami

Markapak apuk mashi Jorge Guamán Coronel, yallishka puncha, cotopaxenses ayllukunaman mushuk hillaykunata chaskichirkakunami; paktalla kiti, kitilli ñankunata allichishpa katichun.
Carlos Villacis, Obras Públicas kamay ukuta apuk mashi nirkami, “kay maquinaria hillaykunata chayachimushkanchikmi, Cotopaxi ñankunapi yuyashpa, ña kay pachakama ishkay patsak yalli km yanapaykunawanmi katishkanchik, maypi wakllirishkakunatapash paktalla allichishpa katinkapak”, nishpami rimarka.

Edison Yánez, Mulalillo kitilli pushak, tukuy kitilli apukkunapak shutipi rimarkami, Cotopaxi Markapash kay watakuna ñawpakman katikushkami kashka, kunanka ña piwanpash mana shimpapurankapak kanchichuk, astawanpash, yupaychanchik mashi Jorge Guamán, ayllu llakta ñankunatapash mana kunkashkamanta, nishpami kushikurka.

Shinallatak, mashi Jorge Guamán Coronel, kay maquinaria hillaykunatapash kikinkunapak makipi sakinchik, pishka campamentos móviles, ñukanchik llamkak mashikunapash sumakta samachun, wakinpika karu ayllu llaktakunaman rishpa llakilla purinakukpi rantinata yuyarishkanchik nishpami riksichirka, shinallatak, ñankunata allichishpa katinkapakpash, shuk franjadora, shuk bachadora hillayta sakikushkanchik; tukuypi 650 mil yalli kushkikunatami churakushkanchik, nishpami rimarka.

Kamay ukumanta kay pachakunapi, ña ñankunata rikushpa katishkakunami, shamuk punchakuna paktalla planificación taktikunawan katinkapak, chay kipa, ñan wakllirishkakunatapash allichinkapak nirkakunami.
Visto 648 veces