Imprimir esta página
Martes, 20 Febrero 2018 11:08

Laguamasa ayllukuna, hiwa muyukunata chaskirkakunami

Cusubamba kitillipi, Laguamasa ayllukuna wiwakuaman hiwa muyukunata chaskirkakunami, Prefectura marka kamay ukumanta kushkami 2.375 libras de ray grass, 1.425 libras de pasto azul y 1.425 libras de alfalfa, iskun chunka sukta socios ayllukunami chaskishkakuna.

edi 2Yuyaykunaka kashkami, hiwakunata hichashpa alli pastoskunata charinkapak, may wiwakunapash wirasapakuna tukuchun; ayllukunapash ñuñu llankaykunawan kawsachun nishpami rimarka markapak pushak mashi Jorge Guamán Coronel.

Yallishka punchakunaka marka kamay ukumanta yakupimi yanapashka karka, kunan kay muyukunawanka complementashpa sakinchik, mana kayllapi sakishpaka, asesoramiento técnico llankaykunawanpash katikushunmi nishpami rimarka mashi Patricio Toapanta, Fomento Productivo kamay ukipi llankak.

Ayllu llaktakunapika murukunawan, wiwakunawanmi kawsakushkanchik; marka kamay ukumanta hiwa muyukunata sakikushkamantapash ashkata kushikurinchik, yapa ayllu llakta yanapaykunata mirachishpa katinkapak, shinallatak, alli kawsaykunata chari ushankapak nishpami rimarka mashi Freddy Chicaiza, tukuy ayllukunapak shimipi.

Visto 542 veces