Imprimir esta página
Jueves, 01 Febrero 2018 10:30

“Alli Wayra” ñami ña ayllu llaktakunapi yanapankapak kallarin

Unidad Móvil de Salud Comunitaria “alli wayra” shukniki yanapaykunawan kallarishkami Tanicuchi kitillipi, servicios de Medicina General, Odontología, Obstetricia, enfermería shinallatak, servicio de farmacia hampikunawanpash.

toaqui2Kay hampikunata chaskichishpa sakinkapakka markapak, kiti, kitilli pushak mashikuna regantes de los canales estatales ayllukunawan wankurirkakunami El Calvario ayllu llaktapi.

Patronato Provincial kamay ukumanta pushak pani Eloísa Toaquiza, nirkami “wawakunawan, ruku tayta mamakunawan, discapacidad charik mashikunawanpash llankashpa shamukushkanchik salud yanapaykunapi, shinallatak kaypi antawa puri alli wayra hampikunata sakishpa tikrarinchik” nishpami rimarka.

La delegada Provincial de la Agencia de Control de Establecimientos de Servicios de Salud ACESS, Verónica Gallardo kushikuyta kurkami, Patronato ukumanta kashna llankaykunata paktachishpa katikushkamanta, ayllu llaktakunapika kashna makikuykunatami munakuna nishpami rimarka.

Shinallatak markapak pushak mashi Jorge Guamán Coronel, nirkami, kay proyecto kipapakchi llankaykunapika chusku watakunatami yanapamushkanchik, kunan ña muskuykunata paktachishpa ashkata kushikurishpa katinchik; kunanka, tukuy kitilli ukukunapimi chayashpa katikushun nishpami regantes mashikunaman sakichirka alli wayra hampikunata.

Visto 512 veces